Página principal |  Idiomas |  Mais informações |  Valores |  Links |  Fale conosco  


JAPONêS

Nihongo ga hanasemasu. Anaata ha?

Schulweg ni kite kudasai yo. Watashitachi ni itsumo hanashite mo II desu.


SCHULWEG: Rua da República 43, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre/RS. Telefone: (51) 3407-3623